top
separator

Regulamin

Regulamin zamówień For Cakes’ Lovers Only.
Pracownia Tortów.

  • Wstępne zamówienie można złożyć telefonicznie lub poprzez formularz zamówienia na stronie For Cakes’ Lovers Only. Pracowni Tortów.
  • Na podstawie wstępnego zamówienia Pracownia Tortów wraz z klientem ustala wszystkie szczegóły: termin realizacji, wygląd dekoracji, smak tortu, szczegóły odbioru, koszt zlecenia oraz wysokość zadatku.
  • Po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku na konto Pracowni Tortów. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i wynosi około 50% wyceny całego zamówienia. Zadatek musi wpłynąć na konto Pracowni Tortów najpóźniej tydzień przed planowanym terminem odbioru. Brak zadatku jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zamówienia do realizacji.
  • Praca nad zamówieniem rozpoczynamy dopiero po wpłynięciu zadatku na konto. Jeżeli piec dni przed planowanym terminem odbioru brak zadatku na koncie Pracowni Tortów, Pracownia może odstąpić od realizacji zlecenia, bez prawa klienta do odszkodowania.
  • Pracownia Tortów może odstapić od realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych bez prawa klienta do odszkodowania.
  • Pracownia Tortów może nie przyjac zlecenia do realizacji z powodu braku wolnych terminów.
  • Pracownia Tortow nie ponosi odpowiedzialnosci za warunki przechowywania tortow po odbiorze z Pracowni.
separator